Choice your language : click on your country

Vedic Art
har utvecklats och gjorts tillgänglig för västerlänningar sedan 18 år tack vare konstnären Curt Källman. Denna process lärs nu ut i Frankrike för första gången (på franska, svenska, engelska). Vedic Art är oberoende av alla religioner, filosofier och organisationer.

Undervisning : 1 helg per månad under 4 månader, ELLER 1 lördag per månad under 6 månader.

Det finns även fortsättningskurser och lärarkurser.

Plats : Paris 14e, métro Pernety

Lärare : Ann Dillemann, utbildad i USA (”Transpersonal psychology”, Kreativitet och medvetande, Coaching, Hypnosterapi, Intuitiv målning...) och i Sverige (Vedic Art).

För ytterligare information : 06 75 29 88 21

E-mail: Ann Dillemann

och i Sverige : www.vedicart.net

MENINGEN MED VEDIC ART

Vedic Art består av  17 steg som för människan ut i skapandeprocessen. Processen är intressantare än objektet som man vill måla :  ”vad händer med mig själv när jag skapar” ? Nästa steg är att det kanske blir ännu mer intressant att ta reda på vem jag är som skapar...


Vedic Art
Är en undervisning av 17 principer som kommer från den tusenåriga indiska  kunskapen Veda. Dessa principer fungerar som vägledare både i konsten och i livet. Det handlar om naturlagar och kunskaper som redan finns i oss men som ännu inte är aktiverade.

Med hjälp av enkla och stimulerande övningar kommer du bl. a. att få bekräftelse på högra hjärnhalvans, intuitionens och den inre dimensionens förvånansvärda kraft. Du ser  på tillvaron på ett nytt sätt, hittar svar på frågor och  gör bättre val.   Skaparkraften hittar sin väg...


"The power of the point", Curt Källmann, 2002
VAD ÄR VEDIC ART ?
Vedic Art är en process som med hjälp av kreativiteten stimulerar vår personliga utveckling och vårt medvetande.
Vedic Art passar alla som :

- är intresserade av självkännedom;
-
slutade att teckna och måla efter skolan och tror att de inte
kan skapa;
-
aldrig hållit i en pensel eller redan målar.

Vi behöver inte lära oss att skapa. Den kreativa intelligensens kraftiga källa finns redan inom oss. Vedic Art bekräftar för oss våra erfarenheter och inre rikedomar.
När impulsen från den första principen i Vedic Art startar, sätts den kreativa intelligensen i rörelse...

Med hjälp av teckning och målning
kan du öka din självkännedom och leva utifrån den du verkligen är.

Ingen erfarenhet behövs !

Det räcker med att ha lust att utforska livets otroliga möjligheter och kreativitetens extraordinära områden...